Chào mừng bạn đến với Bê tông Thành Hưng

Báo giá bê tông Thành Hưng

 

Mác

ĐVT

Đơn giá ( có VAT)

Bê tông Mác 100 độ sụt 12 ± 2

đồng/m3

 

Bê tông Mác 150 độ sụt 12 ± 2

đồng/m3

 

Bê tông Mác 200 độ sụt 12 ± 2

đồng/m3

 

Bê tông Mác 250 độ sụt 12 ± 2

đồng/m3

 

Bê tông Mác 300 độ sụt 12 ± 2

đồng/m3

 

Bê tông Mác 350 độ sụt 12 ± 2

đồng/m3

 

Bê tông Mác 400 độ sụt 10 ± 2

đồng/m3

 

Bê tông Mác 450 độ sụt 12 ± 2

đồng/m3

 

Phụ gia chống thấm/đông kết nhanh R3

đồng/m3

 

Phụ gia chống thấm/đông kết nhanh R7

đồng/m3

 

Phụ gia chống thấm/đông kết nhanh R14

đồng/m3

 

Bơm bê tông (>=40 m3)

đồng/m3

 

Bơm bê tông (< 40 m3)

đồng/ca

 

Giá 1 số mác  bê tông có sử dụng  phụ gia đi kèm (nếu có):

  • Phụ gia bê tông chống thấm B6: ................ đ/m3
  • Phụ gia bê tông chống thấm B8: ................ đ/m3
  • Phụ gia bê tông chống thấm B10: ................ đ/m3