Chào mừng bạn đến với Bê tông Thành Hưng
HỘI THẢO KHOA HỌC KỸ THUẬT - PHỤ GIA BÊ TÔNG
HỘI THẢO KHOA HỌC KỸ THUẬT - PHỤ GIA BÊ TÔNG
Ngày 22/11/2023 Văn hóa doanh nghiệp

Hội thảo diễn ra tại hội trường Millennium - tầng 2 khách sạn Grand Plaza Hanoi ngày 18/11/2023

Bê tông Thành Hưng và vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số
Bê tông Thành Hưng và vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số
Ngày 13/11/2023 Văn hóa doanh nghiệp

Vấn đề cấp thiết trong việc đảm bảo thông tin trong chuyển đổi số doanh nghiệp.